Repelentni tretmani za zmije

Objavio Super User
on 09 Ožujak 2015
Kemijski postupak, aplikacija repelenta prskanjem, raspršivanjem i posipanjem na ciljanim površinama

Čišćenje

Objavio Super User
on 09 Ožujak 2015
Mehanički i kemijski postupci čišćenja, kao preduvjet za aplikaciju dezinficijensa.

Uklanjanje neugodnih mirisa

Objavio Super User
on 09 Ožujak 2015
Podrazumijeva provođenje bioloških i kemijskih postupaka, s ciljem uklanjanja neugodnih mirisa koji potiču od organskih tvari u raspadanju

Repelentni tretmani za krtice

Objavio Super User
on 09 Ožujak 2015
Kemijski postupak, aplikacija repelenta prskanjem, raspršivanjem i posipanjem na ciljanim površinama