Malo riječi o nama...

u O nama
on 04 Ožujak 2015
Poduzeće Cijanizacija d.o.o. osnovano je 1990. godine pod punim nazivom Cijanizacija d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge.
 

Sjedište tvrtke

Operativni odjel